Pozvánka na protestné zhromaždenie Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Už tento štvrtok, 23. júna, mala Národná rada SR prerokovať v druhom čítaní návrh novely zákona č. 363/2011, ktorý bol výsledkom riadneho medzirezortného pripomienkového konania a zhody všetkých zúčastnených vrátane ministerstva zdravotníctva. Pacientom mala priniesť lepšiu dostupnosť inovatívnych, generických liekov a zdravotníckych pomôcok, a mala im garantovať možnosť zúčastňovať sa ako pozorovateľom na kategorizácii.

Na rokovanie parlamentu bude vo štvrtok predložené iné znenie zákona, ktoré je pre nás pacientov neakceptovateľné. Jeho finálnu podobu nikto okrem poslancov nepozná! Z posledných dostupných verzií však vyplývajú pre pacientov viaceré riziká:

  • Zníženie dostupnosti aj bežných liekov, nielen inovatívnych
  • Používanie lacnejších zdravotníckych pomôcok s cieľom ušetriť, prípadne resterilizovanie jednorazových pomôcok
  • Vylúčenie pacientov z poradných orgánov

Protestné zdromaždenie sa uskutoční v stredu 22. júna 2022 o 10.00 hodine pred budovou parlamentu.

Na proteste vystúpia:

  • Mária Lévyová, prezidentka AOPP
  • Elena Marušáková, viceprezidentka AOPP
  • Miroslava Fövenyes, členka predsedníctva AOPP
  • zástupcovia pacientskych organizácií

 

 

zdroj:

Asociácia na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky

www.aopp.sk

„Jediná vakcína je disciplína“ tlačové súbory v maďarčine

Osveta je v tieto dni dôležitá! Pripravili sme na voľné používanie informačný materiál aj pre lokality s maďarsky hovoriacim obyvateľstvom. Ďakujeme, že nám pomôžete šíriť tieto nesmierne dôležité informácie! Prosíme, vytlačte plagát a umiestnite na viditeľné miesto alebo ho šírte online. Ďakujeme!

Ďakujeme tým, ktorí sa na tvorbe plagátu podieľali: mestu Bratislava, ktoré kampaň pôvodne vytvorilo, Martinovi  Šútovcovi alias Shooty za kresby a Štefanovi Vavrekovi za preklad.

#spolutozvládneme #Slovenskodržíspolu

online verzia:                   tlačová verzia:    

 

Facebook cover:

„Jediná vakcína je disciplína“ tlačové súbory v rómčine

Osveta je v tieto dni dôležitá! Pripravili sme na voľné používanie informačný materiál aj pre lokality s rómsky hovoriacim obyvateľstvom. Ďakujeme, že nám pomôžete šíriť tieto nesmierne dôležité informácie! Prosíme, vytlačte materiál podľa potreby a umiestnite na viditeľné miesto alebo ho šírte online. Ďakujeme!

Ďakujeme tým, ktorí sa na tvorbe plagátu podieľali: mestu Bratislava, ktoré kampaň pôvodne vytvorilo, Martinovi  Šútovcovi alias Shooty za kresby.

#spolutozvládneme #Slovenskodržíspolu

online verzia:              tlačová verzia:  

 

Facebook cover: