Skip to content

Organizačná štruktúra

Prezídium PPZZS:
prezident: doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.
podpredseda: Mgr. Richard Koky, MAH.
členka: Mgr. Ľubomíra Slušná – Franz
výkonná tajomníčka: Mgr. Magdaléna Rothová

Zástupcovia členov združenia:
Magdaléna Rothová, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
Peter Kašperek, Asociácia terénnych zdravotných asistentov (ATZA)
Matúš Ferenčík, Domov sv. Jána z Boha, n.o.
Miriam Kejzlarová, GSK Slovensko
Barbora Vávrová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR)
Ján Orlovský, Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF)
Andrea Najvirtová, Človek v ohrození
Margita Vernarcová, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS)
Eva Bérešová, Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)
Pavol Chovan, Union zdravotná poisťovňa
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK)
WHO – Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku
Tatiana Hrustič, Zdravé regióny
Peter Marko, Združenie všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky