Druhé školenie asistentov osvety zdravia (skupiny A, B a C)

Ďalšie školenie (2. blok akreditovaného vzdelávacieho programu Asistent osvety zdravia v rómskych komunitách) skupiny A prebehlo v dňoch 4.- 6. novembra v Poprade, skupiny B v dňoch 28. – 30. 11. v Prešove a skupiny C v dňoch 6. – 8. 12. v Michalovciach.

Asistenti a koordinátori referovali o svojej doterajšej práci, vymieňali si skúsenosti, analyzovali jednotlivé situácie a diskutovali o nich. Získali nové komunikačné vedomosti zamerané hlavne na riešenie konfliktov, ktoré si precvičili vo viacerých modelových situáciách a hrách. Oboznámili sa s najbežnejšími parazitárnymi a infekčnými ochoreniami, o prevencii a ochrane pred nimi. Lekári informovali účastníkov o druhoch povinného očkovania na Slovensku, ako aj o termínoch, kedy sa aplikujú.

Oboznámili sa s jednotlivými štádiami tehotenstva, získali praktické informácie o priebehu tehotenstva a možných komplikáciách a cenné rady ako si počínať pri spontánnych pôrodoch. Mali k dispozícii figurínu, ktorá simuluje pôrody a každý asistent si mohol vyskúšať ten nekomplikovaný a pracovníci Operačného strediska záchrannej poskytli odbornú inštruktáž. Tieto zručnosti sa ukázali byť v teréne veľmi prospešné. Asistenti neskôr v troch kritických prípadoch odviedli pôrod priamo osade.