Kontakt

Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS)

Hurbanovo námestie 5
811 03 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 4570526

Email: office@ppzzs.sk

Bankové spojenie IBAN: SK41 1100 0000 0029 2287 0969

Organizácia je zapísaná v registri záujmových zružení právnických osôb vedeného obvodným úradom Bratislava pod č. - ObU-BA-OVVS2-2013/16727