Orgány združenia

Prezídium PPZZS:

prezident:            doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.

podpredseda:      Mgr. Richard Koky. MAH. 

členka:                Mgr. Ľubomíra slušná - Franz

výkonná tajomníčka: Mgr. Magdaléna Rothová

 

Riadiaci výbor pre projekt Zdravé komunity:

Mgr. Richard Koky - predseda Riadiaceho výboru, hlavný expert pre terén v projekte Zdravé komunity

Mgr. Ľubomíra Slušná-Franz - prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Mgr. Branislav Ondruš - štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD. - BISLA - Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií a BPI - Bratislava Policy Institute

MUDr. Peter Marko, MPH - všeobecný lekár pre dospelých, Veľká Lomnica

 

Zástupcovia členov združenia:

Magdaléna Rothová, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Peter Kašperek, Asociácia terénnych zdravotných asistentov (ATZA)

Matúš Ferenčík, Domov sv. Jána z Boha, n.o.

Miriam Kejzlarová, GSK Slovensko

Pavel Kaňka, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR)

Ján Orlovský, Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF)

Margita Vernarcová, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS)

Eva Bérešová, Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Daniehl Hohr, Union zdravotná poisťovňa

Ábel Ravasz, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK)

Darina Sedláková, WHO – Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku

Tatiana Hrustič, Zdravé regióny

Peter Marko, Združenie všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky