Pracovné príležitosti

Výberové konanie - 10.9.2015

19.08.2015

Zdravé komunity n.o.

oznamuje

začiatok výberového konania na pozície

Koordinátor asistentov osvety zdravia

Asistent osvety zdravia

 

Výberové konanie 6.3.2015

27.02.2015

Zdravé komunity, n.o.

oznamuje

Výberové konanie na pozíciu finančný manažér

16.02.2015

Zdravé komunity, n.o. vyhlasuje výberové konanie na pozíciu finančný manažér

 

Miesto výkonu práce: 

Bratislava

Náplň práce:

-          Komplexné spracovanie mzdovej agendy organizácie