Prvé školenie novoprijatých asistentov

Prvý blok vzdelávania novoprijatýh zamestnancov sa uskutočnilo 14. - 16. januára 2014 v Prešove. 

Boli oboznámení s prácou a poslaním asistentov osvety zdravia a koordinátorov v rómskych komunitách, s históriou a so základnou myšlienkou  projektu Zdravé komunity. Nadobudli nové skúsenosti pre praktickú činnosť asistenta  a koordinátora, základné komunikačné zručnosti potrebné pre kontakt s členmi komunity, starostami, lekármi, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, pracovníkmi zdravotníckych zariadení a spolupracujúcich inštitúcií, ako sú školy, komunitné centrá, a pod. Získali informácie zo základov biológie človeka,  epidemiológie chorôb a špecializovaného sociálneho poradenstva v oblasti zdravotníctva. Získané zručnosti precvičovali interaktívnymi cvičeniami a hraním úloh v modelových situáciách. Boli oboznámení so základnými administratívnymi úkonmi potrebnými pre správne vyhodnocovanie ich práce a s etickým kódexom Asistenta osvety zdravia. 15. januára absolvovali kurz prvej pomoci vedený pracovníčkou Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.

Títo asistenti a koordinátori absolvujú ďalšie vzdelávanie vo februári už so skupinami, do ktorých sú zaradení.