Udalosti

31.05.2017

Zdravé komunity: Adresná pomoc tým, ktorí to skutočne potrebujú

Rozvoj zdravotnej mediácie na Slovensku

04.11.2016

TLAČOVÁ SPRÁVA

V Bratislave dňa 3.11.2016

 

Projekt, ktorý je pre iné krajiny príkladom, končí kvôli byrokratickým prieťahom

Štvrť milióna obyvateľov rómskych osád zostane bez zdravotnej asistencie

 

03.11.2016

Obeťami nefunkčnej byrokratickej mašinérie a obštrukcií pri čerpaní eurofondov je 237 zamestnancov projektu, z prevažne znevýhodnených skupín obyvateľstva, ktorý má priamy pozitívny dopad na takmer 250 000 obyvateľov segregovaných rómskych osád.

 

05.07.2016

Zdravé komunity v hodnotiacej správe Európskej komisie medzi efektívnymi programami

29.04.2016

V dňoch 24. – 26. 4 2016 prebiehali vo Zvolene, Vranove nad Topľou, Sveržove, Svinnej a Veľkej Lomnici školenia a tréningy, ktoré boli súčasťou projektu “Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách”.

12.04.2016

V dňoch 20.-21.4 a 25.-26.4 2016 prebehnú vo viacerých slovenských mestách školenia, ktoré sú súčasťou projektu “Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách”.

01.03.2016

Dňa 16.2.2016 o 14:00 prebehlo stretnutie Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) v zastúpení Magdalény Rothovej (projektovej manažérky projektu: Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách) a Miroslavy Pompurovej (dobrovoľník PPZZS) s riaditeľom Odboru prevencie kriminality KMV SR, Ing.

14.01.2016

Záslužná a náročná práca zamestnancov Zdravých komunít, n.o. bola opäť prezentovaná ako jeden z úspešných projektov na pôde medzinárodnej konferencie Broaden Horizons v slovinskom meste Doljenske Toplice.

10.12.2015

TLAČOVÁ SPRÁVA

V Bratislave 10. decembra 2015

ZDRAVÉ KOMUNITY -  úspešný príbeh transformácie projektu

24.11.2015

Dňa 12.11.2015 sa expert pre terén národného projektu Zdravé Komunity a zároveň predseda Riad

23.11.2015

 

V roku 2002 som pripravovala skupinu rómskych kandidátov do komunálnych volieb a pracovala som tiež s vybranou skupinou žien z osád v rámci projektu Urobme TO! S niektorými z nich som navštívila prvé osady v okolí Popradu. Spomínam si na Podhorany, Stráne pod Tatrami, Výbornú, Chminianske Jakubovany...

05.08.2015

Iniciatíva Slovensko pre všetkých predstavuje súbor návrhov opatrení na zlepšenie situácie rôznych menšinových skupín na Slovensku.

12.06.2015

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku zorganizovali v prešovskej Christianii debatu na tému Ako pomôcť Rómom na Slovensku.

Hosťami diskusie boli novinárka a publicistka Jarmila Vaňová a hlavný expert pre aktivity v teréne v projekte Zdravé komunity, predseda Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín, Richard Koky.

04.06.2015

V piatok 29. mája sa v Poprade pod záštitou ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Viliama Čisláka uskutočnila konferencia Zlepšovanie zdravia znevýhodnených komunít.

03.06.2015

Výsledky doterajšej „doby projektovej“ vo vzťahu k Rómom, nás nastavili do pozície skeptikov. Sú ale aj výnimky, ako napríklad projekt Zdravé komunity.

03.06.2015

Dňa 28.5.2015 sa uskutočnilo v Poprade ďalšie valné zhromaždenie členov Asociácie terénnych zdravotných asistentov.

 

25.05.2015

Platforma na podporu znevýhodnených skupín s partnermi Vás srdečne pozývajú na konferenciu Zlepšenie zdravia znevýhodnených komunít

Dňa 10. apríla 2014 sa v sídle PPZZS uskutočnilo stretnutie členov, partnerov a spolupracujúcich organizácií.

Dňa 28. februára sa v priestoroch Mestského úradu v Poprade uskutočnila historicky prvá konferencia asistentov a koordinátorov osvety zdravia (156), ktorí v prostredí segregovaných rómskych osád šíria zdravotnú osvetu.

Tretí modul vzdelávania prebehlo vo februári 2014. Skupina A ho absolvovala 4.-6. februára, skupina B 11.-13. februára a skupina C 18.-20. februára 2014.

Prvý blok vzdelávania novoprijatýh zamestnancov sa uskutočnilo 14. - 16. januára 2014 v Prešove. 

Ďalšie školenie (2. blok akreditovaného vzdelávacieho programu Asistent osvety zdravia v rómskych komunitách) skupiny A prebehlo v dňoch 4.- 6. novembra v Poprade, skupiny B v dňoch 28. – 30. 11. v Prešove a skupiny C v dňoch 6. – 8. 12. v Michalovciach.

Asistenti zdravotnej osvety a koordinátori začali pracovať v 108 lokalitách.
 
Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity začali realizovať celoslovenský projekt Zdravé komunity.
 

V dňoch 11. - 13. októbra 2013 sa v Prešove uskutočnilo vzdelávanie ďalších 80 asistentov osvety zdravia a koordinátorov asistentov osvety zdravia.

V dňoch 21. 6. – 26. 6. 2013 sa v Bratislave konalo prvé školenie asistentov a koordinátorov osvety zdravia.