Skip to content

Kontakt

Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS)
Adresa
E-mail

IČO: 45740526

Bankové spojenie IBAN: SK41 1100 0000 0029 2289 0969

Organizácia je zapísaná v registri záujmových zružení právnických osôb vedeného obvodným úradom Bratislava pod č. – ObU-BA-OVVS2-2013/16727