Skip to content

Udalosti

Pozvánka na protestné zhromaždenie Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Už tento štvrtok, 23. júna, mala Národná rada SR prerokovať v druhom čítaní návrh novely zákona č. 363/2011, ktorý bol výsledkom riadneho medzirezortného pripomienkového konania a zhody všetkých zúčastnených vrátane ministerstva zdravotníctva.
Čítať viac

Ďakujeme spoločnosti Abbvie za darované ochranné a dezinfekčné prostriedky

Ďakujeme spoločnosti Abbvie za darované ochranné a dezinfekčné prostriedky. Tie budú využité  pri našej každodennej práci priamo v teréne. Každá pomoc nám napomáha k vyššej kvalite poskytovaných služieb. www.abbvie.sk
Čítať viac

PPZZS ponúka obciam a mestám odbornú pomoc a konzulácie

Aktuálna mimoriadna situácia spojená s koronavírusom kladie vysoké nároky na obce, mestá a územné celky. V kompetencii miest a obcí sú mnohé z nevyhnutných preventívnych opatrení na zabránenie šírenia vírusu a teda ich úloha
Čítať viac

Počas pandémie COVID-19 je potrebné chrániť ohrozené skupiny

Pandémia COVID- 19 nám demonštruje finančné a ľudské dôsledky nedostatočných investícii do prevenčných zdravotných opatrení pre zraniteľné skupiny v Európe. European Public Health Alliance (EPHA) – Európska aliancia pre verejné
Čítať viac
Roma Civil Monitor

Monitorovacia správa občianskej spoločnosti o implementácií národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku

Správa bola pripravená ako súčasť pilotného projektu Rómskeho občianskeho monitoringu „Budovanie kapacít rómskej občianskej spoločnosti a posilnenie jej zapojenia do monitorovania národných stratégií integrácie Rómov“. Správu vypracovalo konzorcium siedmich rómskych
Čítať viac
Roma Civil Monitor

Monitorovacia správa občianskej spoločnosti o implementácii národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku

Monitorovacia správa sa zameriava na štrukturálne a horizontálne predpoklady úspešnej implementácie národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku a to konkrétne na riadenie v tejto oblasti a celkový rámec verejných politík,
Čítať viac