Skip to content

Udalosti

PPZZS ponúka obciam a mestám odbornú pomoc a konzulácie

Aktuálna mimoriadna situácia spojená s koronavírusom kladie vysoké nároky na obce, mestá a územné celky. V kompetencii miest a obcí sú mnohé z nevyhnutných preventívnych opatrení na zabránenie šírenia vírusu a teda ich úloha
Čítať viac

Počas pandémie COVID-19 je potrebné chrániť ohrozené skupiny

Pandémia COVID- 19 nám demonštruje finančné a ľudské dôsledky nedostatočných investícii do prevenčných zdravotných opatrení pre zraniteľné skupiny v Európe. European Public Health Alliance (EPHA) – Európska aliancia pre verejné
Čítať viac
Roma Civil Monitor

Monitorovacia správa občianskej spoločnosti o implementácií národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku

Správa bola pripravená ako súčasť pilotného projektu Rómskeho občianskeho monitoringu „Budovanie kapacít rómskej občianskej spoločnosti a posilnenie jej zapojenia do monitorovania národných stratégií integrácie Rómov“. Správu vypracovalo konzorcium siedmich rómskych
Čítať viac
Roma Civil Monitor

Monitorovacia správa občianskej spoločnosti o implementácii národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku

Monitorovacia správa sa zameriava na štrukturálne a horizontálne predpoklady úspešnej implementácie národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku a to konkrétne na riadenie v tejto oblasti a celkový rámec verejných politík,
Čítať viac

Zdravé komunity: Adresná pomoc tým, ktorí to skutočne potrebujú

Rozvoj zdravotnej mediácie na Slovensku Šírenie zdravotnej osvety asistentami osvety zdravia prispieva k zlepšovaniu zdravia jednotlivcov, komunity a ochraňuje verejné zdravie. „Projekt Zdravé komunity je mimoriadne úspešným príkladom aktivizácie a zamestnávania ľudí
Čítať viac

Štát si osvojil projekt Zdravé komunity

Projekt Zdravé komunity predstavuje mimoriadny sociálny aj kultúrny kapitál. Do jeho budovania boli za viac ako 15 rokov jeho realizácie vložené značné finančné prostriedky a ľudské úsilie. Od 1. januára 2017 sa
Čítať viac