Počas pandémie COVID-19 je potrebné chrániť ohrozené skupiny

Pandémia COVID- 19 nám demonštruje finančné a ľudské dôsledky nedostatočných investícii do prevenčných zdravotných opatrení pre zraniteľné skupiny v Európe. European Public Health Alliance (EPHA) – Európska aliancia pre verejné zdravie – a ďalšie organizácie, ku ktorým sa pridala aj PPZZS, vyzývajú európske inštitúcie a národné vlády aby neodkladne prijali opatrenia smerujúce k zníženiu rozdielov v zdraví a zabráneniu ďalšieho prehlbovania ako dôsledkov pandémie.

Vo vyhlásení organizácie vyzývajú, aby „investície do verejného zdravia pre zraniteľné skupiny boli najvyššou politickou prioritou vrátane osobitne vyčleneného financovania na prevenciu a ochranu zdravia, fyzického aj duševného.“ Zároveň pripomínajú, že „súčasné okolnosti nemôžu ospravedlňovať žiadne kroky, ktoré prispievajú k rasizmu a xenofóbii, stigmatizujú celé komunity a oslabujú právo na zdravie bez diskriminácie.“

Celé znenie vyhlásenia v slovenskom jazyku si môžete prečítať: EPHA COVID vyhlasenie_042020_SK

Celé znenie vyhlásenie v anglickom jazyku si môžete prečítať: EPHA COVID statement Final

 

European Public Health Alliance (EPHA) – Európska aliancia pre verejné zdravie (EPHA) je európske neziskové združenie, ktorej členmi sú neziskové organizácie pôsobiace v oblasti verejného zdravia. EPHA má 89 členských organizácií so sídlom v 21 európskych krajinách. Sídlo má v Bruseli v Belgicku. Členom EPHA je Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) od roku 2016.

www.epha.org

 

Podobné články