Skip to content

Pro Sastipen

Dvojmesačník Pro Sastipen/Pre zdravie vznikol na podnet koordinátorov z terénu. Časopis založili z vlastnej iniciatívy a vydáva ho Asociácia terénnych zdravotných asistentov (ATZA) Prostredníctvom neho by radi zdieľali svoje skúsenosti, zážitky a dojmy sävisiace s ich prácou a podelili sa s nimi so širokou verejnosťou ako aj s asistentmi a kolegami. Asistenti vňom zverejňujú svoje životné príbehy a situácie, ktoré zažili pri práci. V každom čísle prinášame aj rozhovor s osobnosťami, ktoré sa významne podieľajú na úspešnej realizácii projektu. Nechýbajú ani odborné články a bylinkáreň. Zároveň sa snažíme vydávať časopis aj v printovej verzii.

Kontakt: riso.koky@gmail.com

Pro Sastipen 1/2014 nájdete na http://www.scribd.com/doc/211002285/Pro-Sastipen-Pre-zdravie-1-2014
Pro Sastipen 1/2015 nájdete na https://www.scribd.com/doc/268361779/Pro-Sastipen-1-2015

pro_sastipen_1_2014_english
pro_sastipen_1_2014