Pozvánka na protestné zhromaždenie Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Už tento štvrtok, 23. júna, mala Národná rada SR prerokovať v druhom čítaní návrh novely zákona č. 363/2011, ktorý bol výsledkom riadneho medzirezortného pripomienkového konania a zhody všetkých zúčastnených vrátane ministerstva zdravotníctva. Pacientom mala priniesť lepšiu dostupnosť inovatívnych, generických liekov a zdravotníckych pomôcok, a mala im garantovať možnosť zúčastňovať sa ako pozorovateľom na kategorizácii.

Na rokovanie parlamentu bude vo štvrtok predložené iné znenie zákona, ktoré je pre nás pacientov neakceptovateľné. Jeho finálnu podobu nikto okrem poslancov nepozná! Z posledných dostupných verzií však vyplývajú pre pacientov viaceré riziká:

  • Zníženie dostupnosti aj bežných liekov, nielen inovatívnych
  • Používanie lacnejších zdravotníckych pomôcok s cieľom ušetriť, prípadne resterilizovanie jednorazových pomôcok
  • Vylúčenie pacientov z poradných orgánov

Protestné zdromaždenie sa uskutoční v stredu 22. júna 2022 o 10.00 hodine pred budovou parlamentu.

Na proteste vystúpia:

  • Mária Lévyová, prezidentka AOPP
  • Elena Marušáková, viceprezidentka AOPP
  • Miroslava Fövenyes, členka predsedníctva AOPP
  • zástupcovia pacientskych organizácií

 

 

zdroj:

Asociácia na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky

www.aopp.sk