„Jediná vakcína je disciplína“ tlačové súbory v maďarčine

Osveta je v tieto dni dôležitá! Pripravili sme na voľné používanie informačný materiál aj pre lokality s maďarsky hovoriacim obyvateľstvom. Ďakujeme, že nám pomôžete šíriť tieto nesmierne dôležité informácie! Prosíme, vytlačte plagát a umiestnite na viditeľné miesto alebo ho šírte online. Ďakujeme!

Ďakujeme tým, ktorí sa na tvorbe plagátu podieľali: mestu Bratislava, ktoré kampaň pôvodne vytvorilo, Martinovi  Šútovcovi alias Shooty za kresby a Štefanovi Vavrekovi za preklad.

#spolutozvládneme #Slovenskodržíspolu

online verzia:                   tlačová verzia:    

 

Facebook cover:

Podobné články