„Jediná vakcína je disciplína“ tlačové súbory v rómčine

Osveta je v tieto dni dôležitá! Pripravili sme na voľné používanie informačný materiál aj pre lokality s rómsky hovoriacim obyvateľstvom. Ďakujeme, že nám pomôžete šíriť tieto nesmierne dôležité informácie! Prosíme, vytlačte materiál podľa potreby a umiestnite na viditeľné miesto alebo ho šírte online. Ďakujeme!

Ďakujeme tým, ktorí sa na tvorbe plagátu podieľali: mestu Bratislava, ktoré kampaň pôvodne vytvorilo, Martinovi  Šútovcovi alias Shooty za kresby.

#spolutozvládneme #Slovenskodržíspolu

online verzia:              tlačová verzia:  

 

Facebook cover:

Podobné články