STRAVNÉ - Informácia podľa § 41 ods. 3) ZVO o otváraní ponúk časť „Kritériá“

Verejný obstarávateľ Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) podľa § 41 ods. 3) ZVO informuje o otváraní ponúk časť „Kritériá“ v rámci VVO: 1366-WYS, číslo VVO 15/2014 z 23.01.2014 - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) – STRAVNÉ LÍSTKY.
 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 25.2.2014 o 10:00 hod. v sídle PPZZS na Šafárikovom námestí 2, 811 02 Bratislava. Otváranie ponúk – časť „Kritériá“ je verejné.