COVID-19: overené postupy

Pre efektívnejší boj s coronavírusom COVID-19 nájdete niekoľko jednoduchých postupov a pravidiel, ktorých dodržiavanie pomôže potlačiť šírenie nákazy na stránke www.standardnepostupy.sk.

Stránka standardnepostupy.sk je venovaná významným národným projektom, ktorých hlavným cieľom je zlepšovanie systému zdravotníctva. Zverejnené štandardné postupy v zdravotníctve aj tie, týkajúce sa COVID-19 (pre zdravotníkov aj verejnosť).

Obrázky a postupy je možné stiahnuť a šíriť ďalej:

Informačné materiály v slovenskom jazyku _ NA STIAHNUTIE

Informačné materiály v rómskom jazyku _ NA STIAHNUTIE

Informačné materiály v maďarskom jazyku _ NA STIAHNUTIE

 

www.standardnepostupy.sk

Podobné články