COVID-19: Overené fakty a aktuálne informácie

Overené fakty o stave, prevencii a boji s koronavírusom na Slovensku monitoruje Národné centrum zdravotníckych informácií v súčinnosti s Úradom vlády Slovenskej republiky.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) pripravilo na základe vývoja situácie ohľadom koronavírusu na Slovensku pre občanov web. Na stránke virus-korona.sk sa nachádzajú na jednom mieste všetky aktuálne informácie o vývoji ochorenia a prijatých opatreniach.

Okrem základných informácií o víruse COVID-19, príznakoch ochorenia, preventívnych a protiepidemických opatreniach ponúka stránka virus-korona.sk jednoduchým a prehľadným spôsobom informácie o aktuálne platných nariadeniach štátu a inštitúcií.

www.virus-korona.sk

Podobné články