Usmernenie ÚSVRK pre poskytovateľov sociálnej služby

Usmernenie ÚSVRK pre poskytovateľov sociálnej služby zapojených do národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza

Odporúčanie k dodržiavaniu hygienických preventívnych štandardov pri poskytovaní odborných činností a iných činností zamestnancami KC/NDC/NSSDR, či už ambulantnou alebo terénnou formou (v závislosti od registrácie sociálnej služby), pri práci s klientom sociálnej služby KC/NDC/NSSDR

Usmernenie_poskytovatelia soc. sluzieb_20.03.2020

Podobné články