Zasadnutie Riadiaceho výboru PPZZS

Dňa 10. apríla 2014 sa  v sídle PPZZS uskutočnilo stretnutie členov, partnerov a spolupracujúcich organizácií , ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Asociácie terénnych zdravotných asistentov, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva zdravotníctva, Fondu sociálneho rozvoja, neziskovej organizácie EPIC a Union zdravotnej poisťovne.

Hlavnými bodmi programu bolo:

 

1.    Informovanie o priebehu projektu a výsledkoch Celoslovenského projektu – Záverečná správa z realizácie I. fázy

2.    Financovanie projektu od júla 2014

3.    Príprava Národného projektu osvety zdravia na roky 2014-2020