Všeobecné informácie

COVID 19  je ochorenie vyvolané novým koronavírusom (SARS-CoV-2).

V decembri 2019 bolo vo Wu-chane v Číne hlásené vypuknutie epidémie pneumónie. Dňa 31. decembra 2019 bolo vypuknutie epidémie pripísané novému kmeňu koronavírusu, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pomenovala dočasným názvom 2019-nCoV. Neskôr premenoval na SARS-CoV-2.

K 19. marcu 2020 bolo najmenej 8 810 potvrdených úmrtí a viac ako 218 815 potvrdených prípadov pandémie koronavírusovej pneumónie. Kmeň Wuhan bol identifikovaný ako nový kmeň betakronavírusu zo skupiny 2B s približne 70% genetickou podobnosťou s SARS-CoV. Vírus má 96% -nú podobnosť s koronavírusom sledovaným u netopierov, takže sa predpokladá, že pochádza z netopierov.

11. marca 2020 bola vzniknutá epidémia COVID 19 vyhlásená za celosvetovú pandémiu. V tom termíne sa koronavírus objavil už v 114 krajinách a počet nakazených bol približne 118 000. Ku dňu 19.03.2020 eviduje WHO 220 642 nakazených osôb v 159 krajinách sveta.

Súčasnú situáciu si môžete overiť na nasledujúcom odkaze: https://www.korona.gov.sk/

Najnovšie dáta z celého sveta sa dajú nájsť na tejto interaktívnej mape: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Podobné články